Trang nhất » Các đơn vị » Phòng - Ban

Phòng Tổ chức-Hành chính

Thứ năm - 17/04/2014 03:26
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
1. Cơ cấu nhân sự:
           
* Trưởng phòng:                  
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Trần Văn Chiến
0905572822
tranvanchien1966@gmail.com 
* Phó Trưởng Phòng        
  Điện thoại:
  Email:
ThS. Lê Thị Minh Hiếu 
0964210389
ltmhieucdn@gmail.com

Họ tên Chức vụ chuyên môn
Nguyễn Thụy Bích Hải Chuyên viên
Mai Thị Thùy Liên Chuyên viên
Trịnh Thị Hải Yến Chuyên viên
Nguyễn Thị Phương Nhân viên
Trần Phước Tiến Lái xe
       
2. Liên hệ:
     Phòng Tổ chức - Hành Chính - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang
     Địa chỉ:  32 Trần Phú - P. Vĩnh Nguyên - Tp. Nha Trang
     Điện thoại: (0258).3881139 - Fax: (0258).3881138
     Email: cdktcn@khanhhoa.gov.vn

3. Chức năng - nhiệm vụ:
 
Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ viên chức;
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; xây dựng, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy quản lý trong nhà trường; giải quyết các công việc về chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn và bảo hộ lao động v.v..
- Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.
- Làm công tác thường trực cho Hội đồng thi đua – khen thưởng, kỉ luật để Nhà trường đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên sau mỗi học kỳ và mỗi năm học;
- Tổ chức công tác cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ, nhân viên
- Thực hiện công tác văn thư, tổng hợp báo cáo, quản lý tài liệu theo đúng quy định. Triển khai lập kế họch tiếp nhận hồ sơ lưu trữ tại các đơn vị theo đúng thời gian và thực hiện công tác lưu trữ theo đúng quy định;
- Thực hiện các chế độ về lao động – tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động theo quy định;
- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan;
- Phối hợp với Phòng chức năng tổ chức cho các đoàn quốc tế ra vào Trường, thực hiện thủ tục nhập xuất cho khách quốc tế theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện công tác khánh tiết của trường.

     

Những tin cũ hơn

 

Bản đồ vị trí trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang


Xem Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang ở bản đồ lớn hơn


Bản quyền của trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ Nha Trang - 09/2017. Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: Số 32 Trần Phú - Vĩnh Nguyên - Tp. Nha Trang - Khánh Hòa
Website sử dụng mã nguồn mở thuộc về/ Powered by NukeViet.